Stefan Niesiołowski
ur. w 1944 w Kałęczewie k. Brzezin, prof. dr biologii, absolwent Uniwersytetu Łodzkiego.
Pochodzi z rodziny ziemiańskiej o patriotycznych tradycjach
Współorganizator RUCHU, współautor deklaracji ideowej "Mijają lata", aresztowany w czerwcu 70, skazany na 7 lat więzienia za "czynienie przygotowań do obalenia przemocą ustroju", zwolniony we wrześniu 74.
Sygnatariusz protestu przeciwko zmianom w Konstytucji, współpracował z KOR na odcinku pomocy represjonowanym. Od 77 w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.
Współpracował z Komitetem Strajkowym MPK w sierpniu 80, współorganizował "Solidarności" w Regionie Łódzkim oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Współorganizator i redaktor tygodnika "Solidarność Ziemi Łódzkiej", członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Regionu Łódzkiego i przewodniczący "Solidarności" na Uniwersytecie Łódzkim. Autor artykułów do pisma "Opinia", organizator sieci kolportażu na UŁ. Współpracował z pismami: Antyk, Kurs, Biuletyn UŁ.
13 grudnia 81 internowany (w Sieradzu, Jaworzu i Darłówku), zwolniony w końcu listopada 82. Kontynuował działalność biorąc udział w inicjatywach samokształceniowych (wykłady w łódzkich kościołach) i kierujac Tajną Komisją Zakładową na Uniwersytecie; publikując artykuły w pismach drugiego obiegu (liczne pseudonimy: Ewa Ostrołęcka, Paweł Caliński, Paweł Zbaraski, Marek Widawski, Marek Radomski, Świerszcz, Zbigniew Orszański, Weronika Mandylian).
Współzałożyciel ZChN, a następnie Przymierza Prawicy. Trzykrotnie wybierany posłem na Sejm., autor wielu książek i publikacji o tematyce politycznej.
Obecnie senator (PO).
Źródła: wywiad (bc), KOR i KSS "KOR"J.J.Lipski "KOR", Dokumenty KOR i KSS "KOR", "Opozycja w PRL" - słownik biograficzny 1956-89t. 1, wyd. Ośrodek KARTA, "Opozycja demokratyczne w Polsce w świetle akt KC PZPR", M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ", W.Domagalski "Kartki Trautmana"., "Kto był kim w drugim obiegu?" i in.