Grzegorz Henryk Maliszewski
W działalność opozycyjną włączył się w 72 r. W okresie KOR-u rozprowadzał wszelkie jego druki. Autor tekstów poza cenzurą ("Puls", wyd. zachodnie) Współzałożyciel łódzkiego Niezależnego Klubu Dyskusyjnego. Brał udział w próbie założenia SKS w Łodzi. W 79 zatrzymany podczas akcji ulotowej przeciwko aferom milicyjnym. W 80 zatrzymany na 24 godziny i przesłuchiwany za rozklejanie bibuły w przeddzień wyborów. Internowany od 13.12.81 do lipca 82 w Łowiczu. W stanie wojennym permanentnie inwigilowany. Pozbawiony pieczątki zezwalającej na wyjazd do "demoludów". Zwalniany z każdej pracy po kilku miesiącach (prócz Muzeum Sztuki). Wyemigrował wraz z rodziną do Norwegii, skąd wrócił po 89.