Elżbieta z d. Lewińska Maliszewska
Zajmowała się kolportażem, brała udział w akcjach ulotkowych na UŁ i w spotkaniach samokształceniowych (Niezależny Klub Dyskusyjny, spotkania u Bierezinów, Sułkowskich, Jaskułów). Współpracowała z Mirosławem Michalikiem, redagującym "Kronikę Łódzką" (przepisywanie, składanie) z "Pulsem" (wydanie bibliofilskie: było to 60 egzemplarzy z oryginalnymi fotografiami, staranniejszym drukiem, oprawione), z Józefem Śreniowskim, Anną Bazel i Wojciechem Hemplem. Zatrzymana podczas akcji ulotkowej przed fabryką im. Marchlewskiego - skazana (wraz z Wojciechem Jeśmanem) na miesiąc aresztu za "zaśmiecanie miasta". Inwigilowana, kilkakrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana (po zatrzymaniach - rewizje w domu i konfiskata: maszyny do pisania, korespondencji i zdjęć). W stanie wojennym wyemigrowała do Norwegii, gdzie brała udział w głodówce protestacyjnej przeciwko więzieniu w Polsce m.in. Józefa Śreniowskiego.