Stanisław Malinowski
Zajmował się również zbieraniem składek, kolportażem Biuletynu Informacyjnego oraz akcjami plakatowymi i ulotkowymi (m.in. wraz z Piotrem Malinowskim i Jolantą Bagrowską ). Pracował jako łącznik między UKK a tajnym zarządem "Solidarności", a także nawiązywał kontakty między łódzkim środowiskiem opozycyjnym a Komitetem Nauki w Warszawie. Udzielał wsparcia rodzinie Grzegorza Palki. Współpracował m.in. z Jerzym Drygalskim, Zbigniewem Głuszczakiem, Jadwigą Grabowską.