Mieczysław Malczyk  
We wrześniu 1980 r., będąc delegatem Łódzkich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Skogar", brał udział w spotkaniu przedstawicieli dziewięciu łódzkich zakładów, na którym powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. W maju 1981 r. został wybrany członkiem Zarządu Regionalnego i delegatem na I Krajowy Zjazd "S". Członek Prezydium Komisji Programowej Zjazdu. Internowany 13. 12.1981-6.04.1082 (Łęczyca i Łowicz). Po wyjściu z internowania działał w tajnych strukturach Związku "S". Po II wojnie światowej był członkiem Narodowego Frontu Młodzieży Polskiej, za co został aresztowany w październiku 1948 r. i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie na karę 10 lat więzienia. Wyszedł w marcu 1954 r. Współzałożyciel powstałego w Łodzi w 1956 r. Związku Młodych Demokratów. Zmarł w 2003 roku.