Józef Jerzy Majewski
Od 1981 r. kolportował wydawnictwa KPN. W stanie wojennym, wspólnie z Jerzym Balińskim, Henrykiem Jaranowskim, Romanem Kopyckim, Zenonem Szendo, Karolem Jędrzejczakiem, Wiesławem Żyżniewskim i innymi, drukował i kolportował "Przedwiośnie" i "Zawsze Solidarni" oraz druki ulotne (druk w jego mieszkaniu). W l. 1984-89 prowadził sprzedaż wydawnictw niezależnych w kościele oo. Jezuitów. W 1981 r. działał w Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Kilkakrotnie przesłuchiwany, aresztowany 6 sierpnia 1982 r., zwolniony w końcu marca 1983 r. - wyrok 1,5 roku w zawieszeniu na 2 lata. Wiosną 1981 r. wstąpił do Konfederacji Polski Niepodległej - później wiceprzewodniczący okręgu Łódź-Polesie. W l. 1986-88 był wiceprzewodniczącym Obszaru III. We wrześniu 1980 r. brał udział w budowaniu struktur "S" w RSM "Polesie" (przewodniczący Komisji Zakładowej). Po wyjściu z aresztu wiosną 1983 r. kontynuował podziemną działalność związkową, tworząc, razem z Ryszardem Kołodziejskim i Joanną Rydz Tajną, Komisję Zakładową, której przewodniczył.