Marek Myszkiewicz-Niesiołowski
W marcu 1968 uczestniczył w wiecach protestacyjnych, a także w strajku na Politechnice Łódzkiej. Rok później wstąpił do RUCHU, którego jednym z liderów był jego brat Stefan. Aresztowany w czerwcu 70 , skazany na 3,5 roku więzienia. Zwolniony warunkowo w lecie 72. Sygnatariusz wielu apeli i protestów. Jeden z sygnatariuszy deklaracji Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (marzec 77). Uczestniczył we wszystkich ważniejszych inicjatywach i działaniach ROPCiO oraz druku i kolportażu jego wydawnictw. W 78 w Radzie Sygnatariuszy i Radzie Konsultacyjnej pisma "Opinia". Jesienią 80 zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ "Solidarność". Był współzałożycielem Związku w "Protomecie", a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej. W stanie wojennym współpracował z podziemną strukturą "Solidarności" na Uniwersytecie Łódzkim, którą kierował jego brat Stefan. Pomagał przy kolportażu wydawnictw drugiego obiegu i ulotek. W ramach akcji izolowania opozycji (76), został powołany na ćwiczenia wojskowe. Internowany 13 grudnia 81 (w Sieradzu i Łowiczu), zwolniony 21 września 82.