Tomasz Mysłek
Redagował i kolportował biuletyny Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego, pomagał redakcjom w kolportażu pism Ruchu Młodej Polski - "Bratniak" i "Polityka Polska". W latach 1985-90 kolportował też inne pisma prawicy, jak: „Stańczyk”, „Kurs”, "Orientacja na Prawo". Autor plakatu ostrzegającego przed stanem wojennym (z wojskowym butem depczącym papiery „porozumień gdańskich” i „porozumień łódzkich”). Plakat ten, wydrukowany w nakładzie 6 tys. egzemplarzy, rozwieszono na początku grudnia 1981 r. w Łodzi, Warszawie i w innych miastach. Współorganizator pierwszych w Łodzi wielkich manifestacji r. 1981: 3 maja i 12 maja (w obronie więźniów politycznych). Jeden z głównych organizatorów studenckich protestów i strajku w styczniu 1981 r., redaktor listy tzw. postulatów ogólnospołecznych, członek SKJ. Uczestnik protestu studentów na Wydziale Prawa UŁ 14-15 grudnia 1981 r. Jeden z inicjatorów powstania NZS-u na Uniwersytecie Łódzkim we wrześniu 1980 r. Od października 1980 r. do grudnia 1981 r., członek zarządu NZS UŁ. Od września 1980 r. do 1989 r. aktywny uczestnik Ruchu Młodej Polski (w Łodzi, Częstochowie i w Warszawie). Internowany od 15 grudnia 1981 r. do 15 października 1982 r. (Sieradz, Łowicz i Kwidzyn).