Lucjan Czesław Muszyński
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" UŁ (od '80). Kolportował Biuletyn Informacyjny UŁ. Inicjator zbierania podpisów pod protestem przeciwko stanowi wojennemu (solidaryzowanie się z Karolem Małcużyńskim). Założyciel biblioteki "Solidarność" na Wydziale Filologicznym, na którym podczas strajku studentów pełnił dyżury. Związany z niezależnym ruchem w ZHP (wpajanie młodzieży ideałów niepodległościowych). Uczestnik Białej Służby podczas pielgrzymki papieża do Polski. Autor artykułów do czasopism harcerskich: "Służba" i "Czuwajmy" Ogólnopolski Biuletyn Harcerski, gdzie pod pseudonimem Stefan Konarski prowadził cykl artykułów pt. "Marsz ku wolności". Współpracował z takimi osobami jak: Anna Szwedziak-Dominiak, Alicja Nitecka, Jacek Brzozowski. Represjonowany i szykanowany w pracy (brak podwyżki, degradacja, przeniesienie).