Ryszard Sławomir Mróz
Od 79 związany z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych przy kościele oo. Jezuitów. Przez całe lata 80. czytał wiersze, teksty i lekcje w czasie coniedzielnych mszy za Ojczyznę. Uczestniczył czynnie w spotkaniach środowych organizowanych przez T. Filipczaka w ośrodku ojca Miecznikowskiego. Współrealizował spektakle, m.in. "Beniowskiego" i "Poezje Herberta". Przetrzymywał w domu i rozprowadzał nielegalne wydawnictwa, które dostawał od A. Potapczyka lub przewoził z Warszawy. Publikował artykuły w prasie niezależnej. Uczestniczył w działalności charytatywnej. Od 84 do 91 niezatrudniany w teatrach. Trzeciego maja 88 pobity przez ZOMO i aresztowany w kościele oo. Jezuitów podczas uroczystości okolicznościowej. W areszcie przebywał 72 godziny. Sąd w trakcie rozprawy wydał wyrok uniewinniający.