Wojciech Mrożewski
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajął się działalnością samokształceniową i kolportażem, tworząc, wspólnie z Piotrem Jaworskim, Krzysztofem Napieralskim, Piotrem Siczkiem, Katarzyną Hoffman, Włodzimierzem Domagalskim, Andrzejem Janeckim i innymi, hurtową sieć dystrybucji obejmującą środowiska studenckie i zakłady pracy. W 1982 r. brał udział w oprawie i składaniu "Anonimowej poezji stanu wojennego", która ukazała się nakładem "Naszego Głosu". Działalność w kolportażu kontynuował do 1989 r.