Jerzy Ryszard Morka
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Filolog polski. Od 1976 r. wspierał środowisko łódzkiego KOR. Zbierał podpisy pod listami protestacyjnymi (np. w sprawie zabójstwa Pyjasa) i petycjami do ówczesnego Sejmu. Kolportował Biuletyny KOR-u, publikacje wyd. NOWA i inne druki podziemne, które dostawał od Janusza Płóciennika i Tomasza Filipczaka. Trzykrotnie wzywany na przesłuchania przez SB, na których proponowano mu współpracę ze służbami i grożono relegowaniem ze studiów. Od 1980 r. aktywny członek NSZZ Solidarność. Jako pracownik ŁDK założył tam komisję zakładową „S” i dopomógł w założeniu komisji zakładowej „S” w Muzeum Sztuki. Później pracował w Dziale Prasowym Zarządu Regionu Łódzkiego NSZZ „Solidarność”. Brał udział w akcjach strajkowych, organizowaniu protestów, redagowaniu biuletynów i innych wydawnictw, plakatowaniu ulic etc. W czasie strajku studenckiego oddelegowany na Wydział Filologiczny jako obserwator z ramienia Zarządu Regionu. W stanie wojennym nadal kolportował nielegalne wydawnictwa, rozwoził dary i pomagał rodzinom internowanych. Po zlikwidowaniu „Solidarności”, umieszczony na „czarnej liście”, pozostawał bez zatrudnienia; imał się dorywczych zajęć. W maju 1983 zatrudniony jako pracownik fizyczny w teatrze „Arlekin”. Odtąd nie pracował w wyuczonym zawodzie. Inwigilowany; miał założony podsłuch telefoniczny, Po wprowadzeniu stanu wojennego dwukrotnie próbowano go zastraszyć (grożenie śmiercią, wizyty esbeków w domu i nakłanianie do wyjazdu z kraju). W czasie demonstracji spałowany przez ZOMO. Obecnie wykonuje wolny zawód tłumacza literatury angielskiej.