Ryszard Molenda
Kolporter. W latach 1978 - 1980 uczestnik opozycyjnych dyskusji z kręgu Kingi Dunin i Marka Czyżewskiego Jego mieszkanie służyło za miejsce kontaktów kolporterów, często służyło za magazyn większych nakładów "Krytyki", pism literackich czy książek "NOWej". Wiosną 1978 Ryszard Molenda uratował (techniką wspinaczkową - alpinista) cały nakład "Robotnika" kierowany do Krakowa z miejsca otoczonego kordonem SB. W stanie wojennym Ryszard Molenda spełniał konspiracyjną rolę kuriera z Łodzi do Tymczasowej Komisji Krajowej (TKK) NSZZ "Solidarność". Wielokrotnie ukrywał w swym mieszkaniu Józefa Śreniowskiego i inne postacie poszukiwane przez SB. Organizowali lokale na tajne zebrania u zaprzyjaźnionych sąsiadów.