Wiesław Jerzy Maciejewski
Po wprowadzeniu stanu wojennego, wraz z Waldemarem Omiecińskim, a następnie (od jesieni 1982) Jerzym Gzikiem, zorganizował drukarnię. Był redaktorem, autorem artykułów i drukarzem pism: "Solidarność Walcząca" (od grudnia 1981 do połowy 1982), "Szaniec" (jesień 1982) i "Biuletyn Łódzki" (od jesieni 1982 do końca 1989 - najpopularniejsze pismo informacyjne w regionie łódzkim). Jego drukarnia wydała w l. 1982-86 również kilkanaście tytułów książek i broszur, ulotki, kalendarze oraz drukowała pisma dla wydawców nie posiadających własnego zaplecza poligraficznego, m.in. "Zew", "Przegięcie Pały" "Robotnik Łódzki PPS". Podczas strajku łódzkich uczelni w styczniu i lutym 1981r. zajmował się obsługą biura prasowego i organizacją drukarni, przygotowywał komunikaty strajkowe. W l. 1980-81 organizował na UŁ wykłady w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. W 1981 r. współpracował z wydawnictwem NZS "Paragraf". Przygotował do druku książkę "Reminiscencje marcowe", drukował plakaty ("Uwolnić więźniów politycznych", "Marzec 1968" i "Uwolnić Lindę Winsh"), które rozlepiał na terenie Łodzi.