Barbara Molenda
Kolporterka. W latach 1978 - 1980 uczestniczka opozycyjnych dyskusji z kręgu Kingi Dunin i Marka Czyżewskiego. Jej mieszkanie służyło za miejsce kontaktów kolporterów, często służyło za magazyn większych nakładów "Krytyki", pism literackich czy książek "NOWEJ". W stanie wojennym Ryszard Molenda spełniał konspiracyjną rolę kuriera z Łodzi do Tymczasowej Komisji Krajowej (TKK) NSZZ "Solidarność". Wielokrotnie ukrywała w swym mieszkaniu Józefa Śreniowskiego i inne postacie poszukiwane przez SB. Organizowała lokale na tajne zebrania u zaprzyjaźnionych sąsiadów.