Katarzyna Modrzejewska
Kolportowała publikacje niezależne w 76-80 na Uniwersytecie Łódzkim. Sekretarz redakcji biuletynu "Poglądy", wydawanego przez MKZ "Solidarność", który ukazywał się do 13.12.81. W stanie wojennym kolportowała pisma i ulotki wśród robotników zakładów im. Marchlewskiego .Brała udział w manifestacjach, tłumionych przez ZOMO. Po 85 zbierała i organizowała transporty leków dla ośrodka, prowadzonego przez ojca Stefana Miecznikowskiego. Została nielegalnie zwolniona z pracy po wprowadzeniu stanu wojennego. Grożono jej więzieniem i zakazem wyjazdu za granicę, odmówiono paszportu. Była dwukrotnie przesłuchiwana przez SB, jedna rewizja (skonfiskowano rzeczy osobiste, notatki, druki, fotografie, film, notesy z adresami, pamiątki rodzinne). W lipcu 83 wyjechała z Polski. Na emigracji, przewoziła do Polski wydawnictwa paryskiej "Kultury" oraz części niezbędne dla maszyny drukarskiej.