Monika Maria Miller
Aktywnie uczestniczyła w spotkaniach opozycyjnych u ojców jezuitów, u Sławy Lisieckiej i Zdzisława Jaskuły, u Ewy i Jacka Bierezinów. W jej mieszkaniu przy ul. Wschodniej 61 m. 15 znajdowała się drukarnia (np. przedruki wierszy Cz. Miłosza). W okresie stanu wojennego wspierała finansowo akcje charytatywne.