Józef Milecki
Współzałożyciel podziemnego wydawnictwa Mowa, które działało w 80 i wydało 3 książki. Drukował i rozrzucał w zakładach pracy ulotki ośmieszające władzę i nawołujące do nieposłuszeństwa. Brał udział w sitodruku wydawnictwa "Ruch". Kierował kolportażem w dużych zakładach przemysłu włókienniczego. Rozdzielał ulotki, wydawnictwa (np. "Robotnik") osobom zajmującym się kolportażem "detalicznym". Brał udział w obstawie, malowaniu murów, akcjach ulotowych. Współpracował z punktami dzielenia pomocy charytatywnej, pomagał i uczestniczył w "spotkaniach środowych" u oo. Jezuitów. Dwukrotnie internowany- w Łowiczu, potem w Kielcach, dwukrotna rewizja w domu, zwolniony z pracy w 83, wiele razy przesłuchiwany. Straszono go zwolnieniem z pracy, odebraniem mieszkania, represjami w stosunku do osób bliskich.