Piotr Mikucki
W końcu lat 70. w kontakcie ze współpracownikiem KOR Krzysztofem Woźniakiem prowadził mały kolportaż druków niezależnych. Wiosną 1980, wraz z Janem Kidawą-Błońskim, Dominikiem Wieczorkowskim, Adamem Sobolewskim, Piotrem Bikontem, Andrzejem Sapiją i innymi, zawiązuje Radę Koordynacyjną Studentów Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest to zaczątek niezależnej struktury studenckiej w Szkole. W związku z działaniem Rady był przesłuchiwany przez SB. Działalność Rady wygasła, gdy część jej członków założyła w Szkole Niezależne Zrzeszenie Studentów. W roku 1980 współorganizował Zarząd Wydziału Reżyserii NZS i został przewodniczącym Komisji do spraw Reformy Wydziału. Wraz z Piotrem Bikontem, Adamem Sobolewskim i innymi tworzy Zarząd Uczelniany NZS i jest rzecznikiem strajku uczelnianego jesienią 1980, odbywającego się pod hasłem zmiany składu Senatu Uczelni (3x1/3: profesorowie/asystenci/studenci). Jesienią 1981 przygotował na podstawie ankiety rozpisanej na Wydziale projekt reformy programowej Wydziału Reżyserii. W grudniu 1981, z Piotrem Bikontem i Adamem Sobolewskim, złożył akces do "Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej", tzw. Klubów Kuronia. W 1979 wraz z Bikontem i Sobolewskim podejmuje próbę realizacji pełnometrażowego dokumentu filmowego o pierwszej wizycie Ojca Świętego w Polsce. Władze uczelni wstrzymują realizację filmu. roku 1980 próbują wraz z Sobolewskim nakręcić pełnometrażowy film dokumentalny o grudniu 1970. Był wówczas asystentem reżysera Adama Sobolewskiego. W trakcie zdjęć w Gdyni w nocy z 16 na 17 grudnia ekipa techniczna dostaje polecenie powrotu do Łodzi; negatywy zatrzymuje Wytwórnia Filmów Oświatowych. Wznowienie produkcji tego filmu było jednym z postulatów łódzkiego strajku studentów w lutym 1981 na Wydziale Filologii Uniwersytetu Łódzkiego. W kilka lat później inni współpracownicy Adama doprowadzają realizację filmu do końca. W stanie wojennym lub zaraz po załatwia przewiezienie grypsu od Krzysztofa Woźniaka z Łodzi przez Agnieszkę Kędzierzawską i Krystynę Jandę do Piotra Słonimskiego w Paryżu. W grypsie było ostrzeżenie dekonspirujące oficera służb specjalnych PRL Kowalewskiego, który przeniknął do centrali emigracyjnej Solidarności w Brukseli. W styczniu 1982 SB grozi powołaniem go do wojska w czasie studiów. Bierze udział w demonstracjach stanie wojennym i po jego zawieszeniu. Udostępnia swoje mieszkanie w Warszawie przy ul Skierniewickiej 15 do produkcji matryc dla powielaczowej wersji "Tygodnika Mazowsze". Maszynę firmy Gestetner obsługiwała Ewa Klupsz, a następnie przez kolejny rok Piotr Mikucki. Około roku 1987 w tym samym lokalu wyprodukował wraz z Piotrem Niemczyckim matryce do książki "Próba mikrofonu" autorstwa Janiny Jankowskiej.