Janusz Piotr Mikosik
W latach 80. studiował Prawo na UŁ, gdzie w 86 roku założył Studenckie Koło Młodych Prawników, zapraszające do prowadzenia prelekcji m.in. ludzi związanych z opozycją. W 87 utworzył z Arturem Klimczakiem Samorząd Studencki, na bazie którego w lutym 88 reaktywował Niezależne Zrzeszenie Studentów. Piastował w nim funkcję skarbnika i był łącznikiem z "Solidarnością" Uniwersytetu Łódzkiego. Próbował wskrzesić "Notatnik akademicki", a po fiasku tego przedsięwzięcia był redaktorem "Wiadomości Uniwersytetu Łódzkiego" (kleił makiety, składał, rozdzielał tematy do opracowania) - wyszło 5 numerów. Wraz z Michałem Pałkowskim zorganizował kolportaż niezależnych wydawnictw i książek, sięgający Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska. Prowadził obrót materiałami poligraficznymi. Raz przesłuchiwany na Lutomierskiej w związku z działalnością. Nie zgodzono się na jego wyjazd do Włoch w ramach wymiany naukowej.