Jerzy Mikołajczak
Drukował i składał pismo "Poglądy" w siedzibie NSSZ "S" Ziemi Łódzkiej. Przechowywał u siebie na strychu cały sprzęt drukarni sitodrukowej Wojciecha Hempla. W 79 rewizja w domu, przesłuchania, do 84 - odmowa paszportu.