Marian Bolesław Mieszalski
W r. 1983 (wraz ze Stanisławem Michalkiewiczem) zorganizował podziemne Wydawnictwo "Kurs", redagował, pisał, tłumaczył z jęz. francuskiego (w okresie 1983-89 Wyd. "Kurs" opublikowało 56 numerów miesięcznika polityczno-społeczno-literackiego o tej samej nazwie, w nakładzie 500 - 2000 egz., oraz 30 tytułów książkowych, w łącznym nakładzie ok. 50 tys. egz.). Był introligatorem i hurtowym kolporterem, przewoził pociągiem z Warszawy prasę i książki. W mieszkaniu Mieszalskich znajdował się magazyn wydawnictw "Kursu". W l. 1983-88 publikował pod własnym nazwiskiem poza cenzurą powieści satyryczne, tomiki wierszy i opowiadań. Od 1985 inwigilowany. Internowany: 13.12.1981-3.05.1982 (Łęczyca i Łowicz). W czerwcu 1982 r. wyrzucony z pracy (pracował jako dziennikarz w "Głosie Robotniczym"). Tłumacz pozbawiony możliwości wyjazdu za granicę. W l. 80. zajmował się obsługą translatorską MKO. Był tłumaczem podczas kontaktów J. Dłużniewskiego ze związkowcami francuskimi (centrala CFDT). Przygotowywał pierwszy numeru "Rewersu", który miał być pismem środowiska dziennikarskiego. Pseudominy: "Krzysztof Barnaba", "Michał Mariański", "Plebejusz"i - wspólnie z M.Michalkiewiczem - "Goefrey S alias Iwan I. Pridumcew".