Jarosław Maciej Maciejewski
Rozprowadzał książki w środowisku studenckim. Przygotowywał do druku m.in. "Sąd nieocenzurowany" (z T. Filipczakiem), "Kancer" (szkice o kulturze realnego socjalizmu), wydawnictwa "Biuletynu Łódzkiego". W stanie wojennym pod pseudonimami "Marek Wypych' i "Andrzej Stołpa" rysował i pisał do "Biuletynu Łódzkiego" i do katalogów galerii Nawa św. Krzysztofa, projektował kalendarze, okładki książek. W l. 1986-88 był głównym organizatorem wystaw niezależnych artystów w ośrodku o. Stefana Miecznikowskiego. Wiosną 1982 r. karnie wcielony do wojska (szkoła podchorążych w Elblągu), po odmowie podpisania lojalki zdegradowany i przewieziony do Kołobrzegu. Przesłuchiwany, inwigilowany, straszony. Zwolniony z pracy (w 1982 r., UŁ). Współpracownik KOR, współzałożyciel NZS (rzecznik prasowy). Współpracował z W. Słodkowskim i W. Maciejewskim.