Janusz Sławomir Michaluk
Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w tzw. "grupie Michałowskiego", zajmował się kolportażem. Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z przywódców strajku na Wydziale Prawa. Na początku września 1980 r., razem Antonim Chylińskim, udzielał porad prawnych działaczom tworzących się struktur zakładowych "S". Na przełomie września i października był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestnik akcji "Solidarnego Czekania" i strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 1981 r. - członek wydziałowego Komitetu Strajkowego. Członek Zarządu Uczelnianego NZS na UŁ. Współpracował z Antonim Chylińskim w grupie "Propozycji i Dyskusji" oraz był redaktorem pisma "Wakat". Po internowaniu był doradcą Regionalnej Komisji Organizacyjnej. Internowany 10.05. 11.12.1982 (Łowicz).