Mirosław Michalik  
Uczestnik spotkań dyskusyjnych z J.Kuroniem, A.Michnikiem, A.Macierewiczem, J.Szpotańskim. W latach 70., z Elżbietą Lewińską, nieregularnie uczestniczył w redakcji "Kroniki Łódzkiej". Swoim autem przewoził bibułę. Drukarzowi Antoniemu Balcerskiemu dostarczał papier i farbę ( z Wojciechem Hemplem). Przejmował przesyłki od Bogdana Borusewicza z Gdańska (ukrywane w pociągu pod sufitem i w ubikacjach ) i organizował przewóz w drugą stronę. W stanie wojennym przewoził pieniądze i książki z wyd. NOWA, Współorganizował konferencję u oo. Jezuitów nt. "Litwini, Białorusini, Ukraińcy - nasi wrogowie czy bracia ?", był rzecznikiem publiczności. Zbierał pierwsze pieniądze na pomoc robotnikom z Ursusa i Radomia (KOR). Zrzucał ulotki z wieżowca naprzeciwko gmachu PZPR. Współpracował z Biurem Interwencyjnym KOR prowadzonym przez Zofie i Zbigniewa Ronmaszewskich (Komisja Helsińska). Miał zapisane numery rejestracyjne samochodów ubeckich, co pomagało gubić ogony. Od lat 70-ych represjonowany. W 1976 nie otrzymał paszportu na wyjazd na stypendium do USA (wtedy zaangażował się w prace KOR-u). Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin (np. po rewizji na ul. Piotrkowskiej 196 m 4 - znalezione duże ilości bibuły). Szykanowany w pracy. Miał podsłuch w telefonie. Współpracownik KOR. Internowany 13.XII.81 w Łęczycy. W styczniu przewieziony do Łowicza, latem 1982 do Kwidzynia , gdzie został pobity podczas buntu internowanych (sierpień). Zmarł 19. 10. 2013.