Piotr Antonii Michalak
Zajmował się opracowaniem graficznym, sprawami technicznymi, składem czasopism i książek, m.in. "Oświata Niezależna" (pismo Solidarności Walczącej), "Nasz Głos" i "Zeszyty Historyczne", redagowane przez A. Harasimowicza. Drukował, korzystając z drukarni w szkole plastycznej, na uniwersytecie, a także w Związku Plastyków. Przechowywał i kolportował bibułę (wraz z żoną Barbarą Hanuszkiewicz). Współpracował z salezjanami (kościół św. Teresy); drukował dla nich plakaty i ulotki oraz zajmował się rozprowadzaniem paczek z darami z Niemiec. Drukował znaczki, kalendarze, ulotki i foldery dla Nawy św. Krzysztofa i współorganizował wystawy niezależne. Wraz z Iwoną Katarasińską współzakładał łódzką "Gazetę Wyborczą" (do 1993 r. był jej głównym grafikiem). Inwigilowany, wielokrotnie przesłuchiwany. Przez 3-4 lata na początku l. 80. miał zakaz pracy. Współpracownik KOR, KPN i Solidarności Walczącej (do 1989). Był przewodniczącym "S" Związku Plastyków, a stanie wojennym działał w "S" podziemnej. (Część grupy, z którą współpracował, zajmowała się rozpoznawaniem działań SB - prowadzono nasłuch na częstotliwościach milicji. W "Naszym Głosie" opisywano później akcje SB.)