Andrzej Piotr Miastkowski
Twórca wielu prac plastycznych, graffiti, inicjator happeningów oraz autor publikacji wywodzących się z Pomarańczowej Alternatywy. Znany jako Egon Fietke lub Indianin. Członek Pomarańczowej Alternatywy, współpracownik Ruchu "Wolność i Pokój", współzałożyciel i członek (do dziś) Wspólnoty Leeeżeć, współautor wszystkich happeningów tych ugrupowań pod koniec lat 80. W latach 80. również kolporter ulotek Ruchu "Wolność i Pokój" oraz Pomarańczowej Alternatywy (dostawał je głownie od T. Gaduły i K. Skiby). Twórca i jeden z redaktorów "pisma członków i sympatyków WL" "Tygodnik Leeeżeć" oraz zinu "Kał gryzoni na serze" w latach 1988 - 1990 (m.in. z Michałem Gralakiem i Adrianną Rajch). Autor okładki do pisma K. Skiby "Przegięcie pały". Brał udział w większości manifestacji, malowaniu murów i akcji ulotkowych. Zatrzymany na Piotrkowskiej po jednej z akcji został wypuszczony po kilkunastu godzinach. Wraz z m.in. Gadułą, Pallestrem i Złośnikiem został w trakcie "Aksamitnej rewolucji" zatrzymany w Bratysławie ze znaczkami "Solidarności" i plakatami ośmieszającymi Jaruzelskiego. Przetrzymywano ich kilkanaście godzin, źle traktując i konfiskując wszystkie podejrzane rzeczy.