Stanisław Mecych
Organizator druku i sieci kolportażu książek i czasopism niezależnych oraz znaczków pocztowych i plakietek, paranumizmatów, kalendarzy i chorągiewek. Inicjator powstania "Wolnej Solidarności" (wraz z S. Jaksą i W. Śmiłowskim). Współpracował z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych przy kościele oo. Jezuitów, w tym bezpośrednio z o. Stefanem Miecznikowskim przy organizacji spotkań i dostarczaniu pomocy materialnej potrzebującym. Organizator papieru i druku, współpracownik redakcji i kolporter "Wolnej Solidarności" (od 1982), "Głosu Łodzi" (1983-85). Producent i kolporter kalendarzy ściennych o tematyce patriotycznej projektowanych przez B. Łukaszewskiego (1984-88). Kurier z i do Warszawy. Przewodniczący Komitetu założycielskiego i Komisji Zakładowej NSZZ "S" w COBR, członek Krajowej Sekcji Włókniarzy NSZZ "S". Wspólnie z Markiem Czekalskim i Marianem Majewskim organizował w listopadzie 1980 r. ogólnopolską akcję protestacyjną włókniarzy w ZPB im. J. Marchlewskiego "Poltex". Internowany: 26.08-06.12. 1982 (Kielce). Współpracował z Iwoną Książek, M.Czekalskim, M. Markiewiczem, N. Chmielarską, M. Kryszakiem, J. Mileckim, W. Szelejakiem, Anną Kuźniar i Z. Popławskim.