Irena Jadwiga Mazurek
Osoba wspierająca KOR. Podpisała (wraz z mężem, Mieczysławem) List 175 w sprawie powołania komisji poselskiej do zbadania zajść z czerwca 76. Kolportowała wydawnictwa niezależne, okazjonalnie drukowała i roznosiła ulotki, udzielała mieszkania na potrzeby opozycji. W stanie wojennym brała udział w manifestacjach, dawała pieniądze na potrzeby osób prześladowanych. Brała udział w manifestacjach; dowoziła samochodem znajomych do miejsc internowania ich bliskich i przewoziła grypsy. Inwigilowana, straszona odebraniem mieszkania, represjami w stosunku do osób bliskich, dwukrotnie zwalniana z pracy. Przesłuchiwana w Łowiczu i gmachu SB w związku z odwiedzinami internowanych przyjaciół. W 83 wyemigrowała z mężem, Mieczysławem (również wspierającym KOR i działającym na terenie Łodzi) do USA, gdzie mieszka do tej pory.