Bogna Stefania Maurer
Od stycznia 1982 do r. 1985 redagowała regularnie tygodnik "Solidarni. Wiadomości Wojenne". W piśmie ukazywały się także teksty jej autorstwa. Tygodnik, powstawał we współpracy ze Zdzisławem Brewińskim i Józefem Bagińskim, był rozprowadzany w środowisku nauczycielskim. W l. 80. kolportowała "Przedświt" i szereg innych wydawnictw niezależnych (współpraca z Jerzym Szczęsnym z Warszawy). Autorka listu humorystyczno - dywersyjnego rozesłanego pocztą działaczom partyjnym i instytucjom (5- 6 tys.) w pierwszą rocznicę stanu wojennego, w kopertach opatrzonych stemplem "S Walczącej" i ofrankowanych znaczkiem pocztowym: WOJNA WRON Z NARODEM. Organizowała związkową akcję socjalną (paczki, zasiłki, wczasy dla niezamożnych nauczycieli). W r. 1983 broniła przed Sądem Pracy (jako pełnomocnik) kolegów - nauczycieli XXX LO zwolnionych z przyczyn politycznych (Krystyna Kowalczyk i Ryszard Miazianka - oboje internowani). Uczestnik Zjazdu "S" w Gdańsku (1981).