Zbigniew Matyśkiewicz
Działacz NSZZ "Solidarność" od 1980, wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej Oddziału Utrzymania Ruchu Elektrycznego w KWB "Bełchatów". Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową jako członek Tajnej Komisji Zakładowej w Bełchatowie. W kolejnych latach działał w strukturach konspiracyjnych związku, zajmując się m.in. kolportażem wydawnictw niezależnych. W kwietniu 1982. został aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Piotrkowie Tryb. W sierpniu 1982 r. został skazany na 3 lata więzienia przez Sąd Wojewódzki w Łodzi i przewieziony do ZK w Hrubieszowie. Zwolniony w czerwcu 1983. Od 1988 r. działał w jawnych strukturach NSZZ "Solidarność".