Kazimierz Jacek Matysiak
Uczestnik strajku okupacyjnego studentów łódzkich w styczniu i lutym 1981 r., na wydziale historyczno- filozoficznym, gdzie redagował „Nowsze Drogi” (z Andrzejem Martul±, Andrzejem Gozdzikowskim, Darkiem Sowińskim, Zbyszkiem Natkańskim, Jasiem Widulińskim, Iren± Dawid-Olczyk i innymi), wydawane do stanu wojennego, obok „Zeszytów Nowszych Dróg”. Brał udział w strajku solidarno¶ciowym ze studentami WSI w Radomiu, na przełomie listopada i grudnia 1981 r., gdzie redagował (z A. Martul± i Zb. Natkańskim) satyryczne pismo strajkowe „Nierzeczywisto¶ć” na wydziale ekonomiczno- socjologicznym UŁ.