Marek Markiewicz
Od lat siedemdziesiątych współpracował z łódzką TVP skąd został zwolniony w stanie wojennym. Od 1980 roku był członkiem NSZZ "Solidarność", autorem tekstów w prasie związkowej, rzecznikiem Zarządu Regionu. Aresztowany 13.12 1981 r. w siedzibie Zarządu za wzywanie do protestu przeciw stanowi wojennemu. Współpracował z Regionalną Komisją Wykonawczą "Solidarności", z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy kościele oo. Jezuitów. Był członkiem redakcji "Głosu Łodzi" w latach 1984, 1987 r.