Wojciech Mantaj
Razem ze Stefanem Niesiołowskim w 65 wymalował w kilku miejscach Łodzi napisy przeciwko ZSRR. Aktywny uczestnik RUCHU, aresztowany w czerwcu 70, skazany na 2 lata więzienia. W 80 czynnie włączył się w tworzenie NSZZ "Solidarność", m.in. redagował i drukował "Solidarność Ziemi Łódzkiej". W połowie lat 80-tych wyemigrował wraz z rodziną do Australii.