Kazimierz Lis
ur. w 1946 w Łodzi, inż. elektryk.
Członek NSZZ "Solidarność".
Związany z pracą podziemnego wydawnictwa "Prześwit", głównie, jak wielu innych, poprzez kolportaż. Uczestnik wszelkich manifestacji organizowanych przez struktury łódzkie. W okresie konspiracji parokrotnie udzielał mieszkania ludziom zagrożonym represjami. Jako nauczyciel był anonimowym informatorem Ruchu Wolnych Demokratów na terenie szkoły, w której pracował. Uczestnik spotkań w kościele jezuitów.
Współpracował m.in z: Ryszardem Zdrzalikiem, Józefem Bagińskim, Czesławem Cieślakiem.
Obecnie pracuje jako kierownik w Centrum Infrastruktury w Łodzi.
Źródła: ankieta (ms)