Andrzej Luter
ur. 1956 r. w Widawie.
Od 80 student Wydiału Prawa, od strajku w lutym 81 członek NZS. Kolportował ulotki, książki, "bibułę"; redagował i przygotowywał czasopisma. Brał udział w manifestacjach,.
pomagał rodzinom poszkodowanym w stanie wojennym, uczęszczał na spotkania samokształceniowe, pomagał przy druku nielegalnych pism.
Działał do roku 84, kiedy to wstąpił do seminarium duchownego.
Kilkakrotnie pobity w czasie manifestacji.
Obecnie jest księdzem.
Źródła: ankieta (gd)