Bogdan Lubera
ur. w 1951r. w Łódzi, wykształcenie średnie.
W latach 78/79 drukarz (wydawnictwa książkowe: MOWA, Spotkania, NOWA; druki ulotne); przygotowywał matryce, zdobywał papier. Rozrzucał ulotki z dachów (m.in. w sprawie zabójstw milicyjnych na Komendzie Bałuty); współpracował z R.Szoem, J.Śreniowskim, W.Hemplem, W.Maciejewskim.
W połowie 82 wznowił działalność drukarską ("zaległe" materiały np. "Praska Wiosna, ulotki, współpraca z "Biuletynem Łodzkim"). Pisał artykuły o aktualnej sytuacji w latach 86-87 (wspólpraca z J.Koziełem, W.Maciejewskim, Stanisławem Szymańskim). Współzałożyciel łódzkiego oddziału PPS (Rutowicz, Kozieł, Szymański); współredaktor "Robotnika Łódzkiego PPS"( z Koziełem, M.Truszkowskim i K.Markuszewskim z Warszawy.
Od 81 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany (zwłaszcza w stanie wojennym), w 80 odmowa paszportu, po 82 nagany i utrata pracy.
Źródła: ankieta (jf), W.Domagalski "Biuletyn Łodzki"