Zdzisław Lorek
ur. 1945 r. w Łodzi, wykształcenie wyższe techniczne
Do 87' należał do "Solidarności" na Politechnice Łódzkiej.
Okazjonie kolportował różne publikacje, druki ulotne, magazynował biubułę, udostępniał mieszkanie czy komórkę, również okazjonalnie udzielał różnorakiej pomocy.
Działał na prośbę znajomych, gł. kontakt z opozycją przez W. Hempla.
Obecnie pracuje w międzynarodowej firmie Nibco.
Źródła: ankieta (gd)