Wacław Langner
inzynier, b. Zeslaniec.
W latach 1976 - 1980 wielokrotnie wspierał finansowo Komitet Obrony Robotników.
¬ródła: wywiad (bsz), inf. J.¦reniowski