Maria Lalek
ur. w 1950 roku w Piotrkowie Trybunalskim, wykształcenie wyższe.
W 1980 roku była członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Bibliotece 9wówczas im. Waryńskiego), sekretarzem Komisji Zakładowej, a później członkiem Tajnej Komisji Zakładowej w latach 1982-1988. Przed 1980 rokiem okazjonalnie kolportowała ksiązki i wydawnictwa bezdebitowe (od Seweryna Brykalskiego). Po 1981 roku jako przedstawicielka środowiska brała udział w manifestacjach rocznicowych NSZZ :Solidarność" w Łodzi i w Gdańsku. Pisała matryce "Wolnej Solidarności" i "OKNA" (z Iwoną Książek), wybierała ze zbiorów W i MBP materiały dla wydawnictw Łódzkiego Zespołu O światy Niezależnej. Jako kurier przewoziła wydawnictwa niezależne z Warszawy do Łodzi.
Od 1973 roku pracuje w WiMBP im. Józefa Piłsudskiego.
Źródła: ankieta (ik)