Jacek Kędzierski
  Działacz NZS
  Urodził się w roku 1963 w Łodzi, wykształcenie wyższe prawnicze. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w demonstracjach ulicznych na Piotrkowskiej w Łodzi przed siedzibą NSZZ "Solidarność" i corocznych manifestacjach ulicznych z okazji świąt 1 i 3 Maja, rocznic Sierpnia ’80, Grudnia ’70 oraz 13 grudnia.  
Od 1982 r. wraz ze szkolnymi kolegami z III LO w Łodzi - Romualdem Śpiewakiem i Wojciechem Dudą współpracował z działaczem solidarnościowym Romanem Przybylińskim w kolportażu bibuły (grupa widzewska). W jego mieszkaniu znajdował się przez kilka miesięcy punkt kolportażowy "Biuletynu Łódzkiego", "Mazowsza", "Woli" oraz innych gazet i książek a także okolicznościowych znaczków. Odbierał od łącznika paczkę bibuły i porcjował dla poszczególnych komórek zakładowych podziemnej "Solidarności". Współredagował i wydrukował (przy współpracy z Wojciechem Dudą i Romualdem Śpiewakiem) kilka numerów pisma "Zarys" związanego z podziemnym Niezależnym Zrzeszeniem Studentów.  
W 1985 r. pomagał o. Stefanowi Miecznikowskiemu w zorganizowaniu łódzkich obchodów upamiętniających zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszkę. Wraz z m.in. A. A. Ostoją-Owsianym, K. Ike-Duninowskim i M. Mazurczykiem pracował przy tworzeniu okolicznościowej wystawy fotograficznej. W 1985 r. przerwał studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, ponieważ zapowiedziano mu, że nie ukończy ich na tej uczelni. Wznowił naukę w roku 1986 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
  Jest autorem publikacji m.in. na temat stanu wojennego ("Polityka i prawo. Wprowadzenie i prawna ocena stanu wojennego w Polsce w 1981 r." - publikacja pt. "Prawo karne stanu wojennego", Lublin 2003, redakcja: A. Grześkowiak) oraz wspomnień "Rocznik ’63 i stan wojenny" zamieszczonych w "Gazecie Wyborczej" z dnia 13 grudnia 2006 r. ("Stan wojenny – nasza historia").
  Obecnie pracuje jako adwokat.
Źródła: ankieta (esb), słownik Stowarzyszenia Wolnego Słowa „Niezależni dla kultury”