Andrzej Kwietniewski
Urodził się w 1951 r. w Łodzi. Ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.
W 1979 r. w Darłowie współtworzył niezależną grupę artystyczną "Łódź Kaliska", organizującą prowokacyjne akcje i happeningi oraz zajmującą się performancem, fotografią i filmem. Od początku lat 80-tych "Łódź Kaliska" tworzyła tzw. "Kulturę Zrzuty", później tzw. "Kulturę Żenującą". Były to sposoby sprzeciwu przeciwko stanowi wojennemu, wobec oficjalnego życia społeczno-politycznego w PRL. "Łódź Kaliska" współorganizowała pokazy i akcje artystyczne w wielu niezależnych galeriach, prowadziła też własną "Strych". Drukowano tam różnego rodzaju druki ulotne, odezwy i manifesty, polityczne i artystyczne, prowadzono dyskusje, wykłady i spotkania. Wydawano "Kronikę Strychu", w której panowała absolutna wolność wypowiedzi. Był jednym z twórców, autorem tekstów satyrycznych i rysunków pisma "Tango". Wychodziło w ilości 100 egzemplarzy z odręcznymi rysunkami. Za pomocą różnych technik drukarskich (sito, maszynka spirytusowa) powielał, a następnie składał i rozprowadzał pisma i ulotki o charakterze artystyczno-satyrycznym. Wchodziły w skład "Kroniki Strychu". W zamieszkach lubelskich robił dokumentację działań milicji. W 1981 roku został relegowany z VI roku Akademii Medycznej w Łodzi i wysłany do wojska na 3 lata. Był kilkukrotnie przesłuchiwany i przetrzymywany w areszcie przez 48 godzin. Miał rewizję w swoim domu w Domaszkowie. Obecnie jest rolnikiem.
Źródła: ankieta (am), internet