Krystyna Kwiatkowska  
(1953-2005), pochodziła z Radomska, absolwentka Uniwersytetu Łodzkieho (filologia polska), poetka, tłumaczka i malarka.
Rodzice działali w A.K., ojciec spędził kilka lat w stalinowskim więzieniu.
W jej twórczości wiele miejsca zajmuje problem ludzkiej wolności, niezależności, odwagi cywilnej i szlachetności. Zaprzyjaźniona ze środowiskiem łódzkiej opozycji.
W latach 70. i 80.kolportowała bibułę oraz wspomagała przyjaciół - opozycjonistów np. uchroniła Wojciecha Hempla przed aresztowaniem w sierpniu 80, ukrywając go w swoim mieszkaniu przy ul. Kościuszki 24.
Źródła: wywiad (bsz)