Jacek Eugeniusz Józef Jerzy Kwaśniewski
ur.w.1952. w Łodzi, dr nauk ekonomicznych (absolwent UŁ).
Związany ze środowiskiem KOR. W grudniu 1982 roku wraz z J. Drygalskim obronił pracę doktorską pt. "Struktura i funkcjonowanie socjalistycznego systemu społeczno-politycznego", do której materiały czerpał z pism i publikacji podziemnych. Rada Wydziału doktorat unieważniła. W rezultacie obronił tę pracę z dodatkową wkładką ekonomiczną w 1989 roku.
Współzałożyciel "Solidarności" Uniwersytetu Łódzkiego, a później także na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Ekspert Komisji Włókniarzy. W czasie jawnej "Solidarności", wraz z Drygalskim i Tatarowskim, współredagował pismo "Poglądy". Wraz z dyrektorem instytutu Lutyńskim organizował spotkania naukowe "Doświadczenie i przyszłość" w domu Lutyńskiego. Brało w nich udział 6-15 osób z całej Polski. Przez pewien czas spotkania odbywały się na pół oficjalnie w PAN-ie.
W latach 1983-1985 był redaktorem naczelnym biuletynu "Głos Łodzi", pisał artykuły pod pseudonimem Istvan Szabo. Wydawał również krótkie teksty w charakterze ulotek. Z biuletynem byli również związani: Iwona Książek (sekretarz redakcji), Jerzy Ledzion, Marek Cypryk i Marek Markiewicz. W 1985 roku redakcję zwinęła SB i publikacje przejęła Iwona Katarasińska. W ograniczonym zakresie zajmował się kolportażem głównie "Głosu Łodzi" i własnych publikacji
W latach 80-tych publikował w czasopismach emigracyjnych, m.in. w "Kontakcie", analizy ekonomiczne pod swoim nazwiskiem. Wraz z Drygalskim opublikował w wydawnictwie "Piechur" książkę pt. "Nierealny socjalizm" w 1988 roku. Tłumaczył książki z zakresu ekonomii społecznej. M.in. dla wydawnictwa "Kurs" przetłumaczył książkę pt. "Wolność wyboru Miltona Friedmana".
W 1984 roku wyrzucony ze stanowiska dydaktycznego na uczelni i przesunięty na stanowisko techniczne. Wypuszczony w 1988 roku na stypendium do Paryża, po porozumieniu z Konradem Tatarowskim, nagrał dla "Wolnej Europy" 4-5 audycji dotyczących sytuacji w Polsce.
Od 13.12.1981 roku do 22.07.1982 roku internowany ( w Sieradzu i Łowiczu). Pod koniec lipca 1982 roku zatrzymany na 48 godzin po rewizji w domu, gdzie znaleziono bibułę. Inwigilowany, szczególnie przy pracy nad "Głosem Łodzi". Wielokrotnie przesłuchiwany. Przez całe lata 80-te odmawiano mu paszportu.
Obecnie prowadzi firmę JK Consulting, zajmującą się doradztwem ekonomicznym w Warszawie.
Źródła: ankieta (zkm), R.Kowalczyk "Studenci 81", W.Domagalski: "Studenci 81'', "Kartki Trautmana" i "Biuletyn łódzki"