Józef Kulifer
z pochodzenia góral z Żywiecczyzny,
Robotnik w Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Niedzielskiego w Łodzi.
Lider "Solidarności" w swej fabryce, przewodniczący Komisji Zakładowej.
Działacz krajowej sekcji włókniarzy NSZZ"Solidarność", kolporter pism związkowych, wydawnictw NOWej, "Krytyki", broszur "MOWy"/Międzyzakładowej Oficyny Wydawniczej/.
13 grudnia wywiózł z lokalu "Solidarności" w zakładach Niedzielskiego duży offset i pomógł go uruchomić podziemnej poligrafii związku, ograbionej ze sprzętu po ataku ZOMO na siedzibę Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej.
Obecnie nie mieszka w Łodzi. Dalszych losów nie udało się ustalić.
Źródła: wywiad (bsz)