Jan Kamiński
Student Politechniki Łódzkiej, współpracownik KOR.
Kolportaż w niewielkich ilościach. W 1979 powielał metodą sitodruku
z Wojciechem Hemplem i Zbigniewem Bartczakiem:
o okładki do periodyku lubelskiego SPOTKANIA nr 4 i 7 po ok1000 szt.
o okładkę broszury Marka Tarniewskiego POCHODZENIE SYSTEMU, ok. 2000 szt. dla NOWEJ,
o okładkę DOKUMENTÓW BEZPRAWIA ok 1000 szt. dla NOWEJ
o okładkę ANTOLOGII SATYRY POLSKIEJ Szpotańskiego, ok 1000 szt. dla NOWEJ
Drukowanie odbywało się w mieszkaniu Wojciecha Szendzikowskiego w Łodzi.
Źródła: wywiad, inf. wł. (wh)