Barbara Kulak-Janowska
ur. w 1931r. w Warszawie, artysta plastyk.
Od 82 działała w ośrodku ojca S.Miecznikowskiego przy Duszpasterstwie Środowisk Twórczych ojców jezuitów: pomoc rodzinom uwięzionych i internowanych, organizowanie pomocy prawnej, aukcji na cele charytatywne oraz spotkań artystycznych. Brała udział w manifestacjach (antypochód 1 maja, 13 grudnia, 31 sierpnia)
Współpracowała z Katarzyną Kozielską.
3 maja 82 zatrzymana, przesłuchana (na Lutomierskiej); odmowa paszportu.
Źródła: ankieta (jf), M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ"