Zbigniew Kubiak
ur. w 1938 w Łodzi, wykształcenie średnie, inspektor BHP.
Uczestnik zebrania u Grzegorza Palki, na którym powstał Międzyzakładowy Komitet założycielski NSZZ "S"> Do 13.12.81 przewodniczący Komisji Interwencji I Praworządności Zarządu NSZZR "S" Regionu Ziemi Łódzkiej, oraz przewodniczący Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania ( od czerwca 81).
Współtwórca pisma "Droga" (od maja do września 81 ukazało się 8 numerów), udział w powstaniu ulotki wspierającej strajk studencki (grudzień 81). Wspierał powstanie KPN w Łodzi.
Internowany 13.12.81 do 30.03.82 (w Łęczycy i Łowiczu).
Po zwolnieniu współorganizował pomoc rzeczową i prawną dla osób represjonowanych za pośrednictwem "Młodej Polski" i "Polski Walczącej'. Zbierał informacje o osobach prześladowanych w ramach nielegalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.
25.11.81 rewizja, w latach 82-83 inwigilowany, przesłuchiwany, trzykrotna odmowa paszportu, zmuszany do zmiany miejsca pracy.
Obecnie na emeryturze.
Źródła: ankieta (tcz)