Mikołaj Kubiak
pracownik warsztatów Akademii Medycznej w Łodzi (przy szpitalu im. Barlickiego).
Drukował na terenie warsztatów pismo związkowe AM "AMikus", wychodzące od r.1980 do r. 1986.
Źródła: wywiad (bsz)