Dariusz Kubiak
ur. w 1961 r. w Zduńskiej Woli, absolwent Liceum Zawodowego (1980), pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Zwoltex".
Działacz NSZZ "Solidarność" od 1980.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych w Zduńskiej Woli. W latach 1989-1993 przewodniczący Komisji Zakładowej w "Zwoltexie". W 1989 r. członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Zduńskiej Woli i Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Sieradzu. W kolejnych latach kontynuował działalność związkową. Członek Zarządu Regionu Ziemia Łódzka (od 1992) i wiceprzewodniczący Podregionu Zduńska Wola. W latach 1997-2001 poseł na Sejm z listy AWS.
Źródła: wywiad (wd), "Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005"